OTARO SERVICES

Could Services
บริการคลาวด์

 

 • Corporate Leased Line Fiber Optic
  บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร

 

 • AIR FIBER high speed wireless
  บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับทุำกองค์กรธุรกิจ
 • MPLS เชื่อมโครงข่ายสาขาPrivate Link
  บริการเชื่อมโครงข่ายสาขา Private Link

 

 • Fiber Optic Installation
  รับเดินสายFiberOpticทั้งพาดเสาไฟฟ้าและในอาคาร

 

 • Multi Call Services
  บริการโทรศัพท์สำหรับองค์กร
 • Streaming Services
  Application, TV, Radio & Website Streaming
 • Co-Location
  บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • Dedicated Server
  บริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 

 • VPS + Plesk 12 (Domian Unlimited)
  Virtual Private Network

 

 • Web Hosting
  บริการให้เช่าพื้นที่จัดทำ Web Site

 

 • Domian Name
  ให้บริการจดทะเบียน โดเมนเนม

 

OTARO JOB

ร่วมงานกับเรา

 

Domain Name

บริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม
..........................."Check Domain" -..--- -Manage Domain


โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น otaro.co.th, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ 

ข้อควรตัดสินใจ

- ในการจดโดเมนเนมไม่สามารถชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตได้
- สามารถตรวจสอบชื่อโดเมน ถ้าโดเมนว่างสามารถจดทะเบียนและชำระเงินได้ทันที
- สามารถทำการย้ายโดเมนมาที่เราเพื่อจ่ายค่าบริการที่ถูกกว่า ในปีต่อ ๆ ไป
- มีระบบแก้ไขโดเมนเป็นภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่าย
- ท่านที่สั่งซื้อโดเมนกับบริษัทเรา ท่านสามารถตัดปัญหาโดน ขโมยโดเมน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล 
- สามารถแก้ไขโดเมนเนม โดยผ่านทางหน้าเว็บได้ 

อัตราค่าบริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม
โดเมนเนม
ประเภทผู้ถือครอง
จดครั้งแรก
ต่ออายุ
.com
Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท
550 บาท/1ปี
550 บาท/1ปี
.net
Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย
550 บาท/1ปี
550 บาท/1ปี
.org
Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
550 บาท/1ปี
550 บาท/1ปี
.info
Information / เวปไซด์ให้ข้อมูล
550 บาท/1ปี
550 บาท/1ปี
.biz
Business / ห้างร้านบริษัท
550 บาท/1ปี
550 บาท/1ปี
.us
ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป (อเมริกา)
600 บาท/1ป
600 บาท/1ป
.eu
ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตยุโรป (ยูโร)
600 บาท/1ปี
600 บาท/1ปี
.cc
ห้างร้านบริษัท หรือ บุคคลทั่วไป
1,600 บาท/1ปี
1,600 บาท/1ปี
.tv
เว็บไซท์ทีีมีบริการเกี่ยวข้องกับงานโทรทัศน์
2,000 บาท/1ปี
2,000 บาท/1ปี
.me
โดเมนระดับบนสุดสำหรับประเทศมอนเตเนโก (Montenegro)
2,000 บาท/1ปี
2,000 บาท/1ปี
.asia
ผู้ขอจดต้องอยู่ในเขตเอเชีย-แปซิฟิก
1,800 บาท/1ปี
1,800 บาท/1ปี
.co.th
Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ป
.in.th
Individual / บุคคลทั่วไป
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี
.or.th
Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี
.ac.th
Academic Organization / สถาบันการศึกษา
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี
.go.th
Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี
.mi.th
Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี
.net.th
Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
2,050 บาท/2ปี
1,000 บาท/1ปี

* ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

 • โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท 

 • โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัด โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

 • โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 

 • โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน 

 • โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) 

 • โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร 

   

  ขั้นตอนการจดทะเบียนที่ส่งทาง Fax หรือ E-mail

  1. ชื่อ Domain Main ที่ต้องการ………………………….… 
  2. รายละเอียดในการจดทะเบียน กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!! 
  2.1 ชื่อบริษัทผู้ลงทะเบียน ชื่อบุคคลผู้ลงทะเบียน………………… 
  2.2 ที่อยู่……………………………………………….…………… 
  2.3 ชื่อผู้ดูแลโดเมนเนม………………………………………….… 
  2.4 E-mail ผู้ดูแล…………………………….……………………. 
  2.5 ชื่อผู้จ่ายเงิน………………………………………………….… 
  2.6 E-mail ผู้จ่ายเงิน……………………..…………………….…… 
  2.7 (ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่) ชื่อ NAME SERVER 1. NS……………… 
  2.8 NS2……………

  ส่ง Fax หรือ E-mail มาพร้อมหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร ที่เบอร์แฟกช์ 027559605 หรือ sales@otaro.co.th** หลังจากยืนยันหลักฐานมาแล้ว 24-48 ช.ม การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเสร็จสมบูรณ์ ** 

สนใจใช้บริการหรือติดต่อสอบถาม 
Tel. 02-755-9604, 02-183-3332
Fax. 02-755-9605
E-mail : Sales@otaro.co.th
 

 

 

           
 
Contact Us
 
Sales Support
  Support
 
ติดต่อเรา
 
E-mailsales@otaro.co.th,support@otaro.co.th
 
E-mail : noc@otaro.co.th
     
Tel. 0-2755-9604 , 02-183-3332
 
Tel. 085-150-5799
     
Fax. 0-2755-9605